Tarieven 2021

Standaard zitting:  €36,50

 

Intake met verwijzing:  €42,-

 

Intake  zonder verwijzing (met screening):  €42,-

 

Screening (indien geen vervolg onderzoek):  €15,50
 
Zitting aan huis:  €47,-

 

Intake aan huis (alleen na verwijzing):  €52,-

 

Verslaglegging anders dan naar verwijzer of huisarts:  €40,-

 

Telefonisch consult  €12,-

 

Niet nagekomen afspraak  €27,50,-

Tarieven

Vanaf 2020 heeft fysiotherapie voor musici geen contracten meer met verzekeraars. Met de wens maatwerk te kunnen (blijven) leveren en hierbij een gezonde werksituatie voor de zorgverlener(s) te waarborgen, ziet de praktijk zich genoodzaakt zonder contracten te gaan werken.

Bij elke verzekeraar heb je nog steeds recht op een vergoeding  voor fysiotherapie, als je daarvoor aanvullend verzekerd bent. Wel is het zo dat bij niet gecontracteerde zorgverleners veel verzekeraars maar een deel vergoeden. In de meeste gevallen zit de vergoeding tussen de 70 en 100% van de declaratie. Restitutiepolissen vergoeden over het algemeen het hele bedrag. In 2021 zijn de regels mogelijk nog troebeler dan in 2020. Wil je zeker weten of de behandeling wordt vergoed en hoeveel je vergoed krijgt, neem dan contact op met je verzekeraar

 

Facturatie vindt plaats via infomedics.

shutterstock_118712407