Tarieven 2024

Standaard zitting:  €38,-

 

Intake met verwijzing:  €43,-

 

Intake  zonder verwijzing (met screening):  €43,-

 

Screening (indien geen vervolg onderzoek):  €15,-
 
Zitting aan huis:  €48,-

 

Intake aan huis (alleen na verwijzing):  €53,-

 

Verslaglegging anders dan naar verwijzer of huisarts:  €55,-

 

Telefonisch consult  15,-

 

Niet nagekomen afspraak  €30,-

Tarieven

In 2024 heeft fysiotherapie voor musici contracten met Zorg en Zekerheid en ONVZ. Met de overige verzekeraars heeft de praktijk geen contract. Met de wens maatwerk te kunnen (blijven) leveren en hierbij een gezonde werksituatie voor de zorgverlener(s) te waarborgen, ziet de praktijk zich genoodzaakt selectief te zijn in het aangaan van contracten met verzekeraars.

Bij elke verzekeraar heb je nog steeds recht op een vergoeding  voor fysiotherapie, als je daarvoor aanvullend verzekerd bent. Wel is het zo dat bij niet gecontracteerde zorgverleners veel verzekeraars maar een deel vergoeden. In de meeste gevallen zit de vergoeding tussen de 70 en 100% van de declaratie. Restitutiepolissen vergoeden over het algemeen het hele bedrag. In 2024 zijn de regels van je polis mogelijk weer anders dan in 2023. Wil je zeker weten of de behandeling wordt vergoed en hoeveel je vergoed krijgt, neem dan contact op met je verzekeraar.

Hoewel je eigen bijdrage vaak niet veel is, als je die moet betalen, is het belangrijk te weten waar je aan toe bent. Zoek dit dus uit. Je fysiotherapeut kan niet goed voorspellen hoeveel je verzekeraar gaat terugbetalen!

Facturatie gaat via infomedics. Ben je verzekerd bij Zorg en Zekerheid of ASR/Ditzo dan gaat de declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar.

shutterstock_118712407